درباره استاد

فاطمه
فاطمه کاظمی
  • كارشناسي مدیریت بازرگانی كارشناسي ارشد مدیریت بازرگانی

  • مدیر توسعه سازمان و منابع‌انسانی باکسی (زیرمجموعه تپسی) مدیرعامل پیشین موسسه حامی علوم انسانی مشاور ارشد کسب‌وکار کوچ مسیرشغلی

1

دوره‌های استاد

118

فراگیر

3

ساعت دوره

دوره‌های استاد

توسعه فردی
%20