اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
مهدی
مهدی حیدری
  • کارشناسی ارشد صنایع

  • جیرا ادمین همراه اول

1

دوره‌های استاد

1

فراگیر

14

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان