اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
امیر
امیر هنرمند
  • دکتری مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات کارشناسی فناوری اطلاعات دانشگاه امیرکبیر-MBA-DBA

  • مدرس و مشاور هوش تجاری

1

دوره‌های استاد

11

فراگیر

8

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان