درباره استاد

امیر
امیر هنرمند
  • دکتری مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات کارشناسی فناوری اطلاعات دانشگاه امیرکبیر-MBA-DBA

  • مدرس و مشاور هوش تجاری

1

دوره‌های استاد

80

فراگیر

8

ساعت دوره

دوره‌های استاد

علوم داده