درباره استاد

میلاد
میلاد میرزایی
  • دکتری مهندسی نرم‌افزار

  • راهبر ارشد محصول دیجی پی

1

دوره‌های استاد

1419

فراگیر

1

ساعت دوره

دوره‌های استاد

کسب‌وکار دیجیتال

رایگان