درباره استاد

محمدرضا
محمدرضا نظیف
  • دکتری مدیریت عملیات دانشگاه تهران

  • مدرس دانشگاه تهران

  • مدیر ارشد محصول ازکی مدیر محصول سابق شرکت‌های دیوار و تپسی

1

دوره‌های استاد

7

فراگیر

6

ساعت دوره

دوره‌های استاد

کسب‌وکار دیجیتال