اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
محمدرضا
محمدرضا نظیف
  • دکتری مدیریت عملیات دانشگاه تهران

  • مدرس دانشگاه تهران

  • مدیر ارشد محصول ازکی مدیر محصول سابق شرکت‌های دیوار و تپسی

1

دوره‌های استاد

0

فراگیر

6

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان