درباره استاد

بهزاد
بهزاد ابوالعلائی
  • دکتری مدیریت دولتی با گرایش مدیریت منابع انسانی

  • مدرس مدیریت منابع انسانی دوره‌های DBA دانشگاه تهران

  • مشاور سازمان‌های دولتی و خصوصی در حوزه منابع انسانی

1

دوره‌های استاد

35

فراگیر

4

ساعت دوره

دوره‌های استاد

توسعه فردی