اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
بهزاد
بهزاد ابوالعلائی
  • دکتری مدیریت دولتی با گرایش مدیریت منابع انسانی

  • مدرس مدیریت منابع انسانی دوره‌های DBA دانشگاه تهران

  • مشاور سازمان‌های دولتی و خصوصی در حوزه منابع انسانی

1

دوره‌های استاد

10

فراگیر

4

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان