درباره استاد

ابوالفضل
ابوالفضل اخباری
  • کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

  • مدرس دوره‌های تخصصی مهندسی RAN در شرکت نقش اول کیفیت

  • مهندس برنامه‌ریزی و بهینه‌سازی رادیویی در NAK

1

دوره‌های استاد

3

فراگیر

9

ساعت دوره

دوره‌های استاد

فناوری‌های مخابراتی