درباره استاد
جواد
جواد حکیم‌زاده
  • دکتری مدیریت بازاریابی و MBA از دانشگاه کمبریج انگلستان

  • مشاور و مدرس مدیریت موسسه ISEOR، دانشگاه لیون فرانسه و دانشگاه کلن آلمان

  • مدیر گروه بازاریابی و پژوهشگر خاورمیانه موسسه Accenture

1

دوره‌های استاد

1331

فراگیر

1

ساعت دوره
دوره‌های استاد
کسب‌وکار دیجیتال

رایگان
کسب‌وکار دیجیتال

رایگان
کسب‌وکار دیجیتال

رایگان