درباره استاد

حسین
حسین محمودوند
  • کارشناسی ارشد کسب و کار

  • طراح ارشد محصول ستاره اول

1

دوره‌های استاد

28

فراگیر

6

ساعت دوره

دوره‌های استاد

کسب‌وکار دیجیتال