درباره استاد
حسین
حسین محمودوند
  • کارشناسی ارشد کسب و کار

  • طراح ارشد محصول ستاره اول

1

دوره‌های استاد

22

فراگیر

6

ساعت دوره
دوره‌های استاد
کسب‌وکار دیجیتال