درباره استاد
حسین
حسین بهرامگیری
  • دکتری مخابرات سیستم دانشگاه تهران

  • استادیار مجتمع برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی مالک اشتر

  • عضو كميته علمی انجمن رمز ایران سرپرست پژوهشكده امنيت اطلاعات وارتباطات دانشگاه صنعتى مالک اشتر

1

دوره‌های استاد

0

فراگیر

8

ساعت دوره
دوره‌های استاد
فناوری‌های مخابراتی