درباره استاد

محمود
محمود شیرازی
  • دکتری علوم کامپیوتر

  • هیئت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

1

دوره‌های استاد

5

فراگیر

1

ساعت دوره

دوره‌های استاد

اینترنت اشیا