درباره استاد

امید
امید مجابی
  • کارشناس ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه Blekinge Institute of Technology دارای مدرک PSM I و PSM II

  • اسکرام مستر ارشد سابق اسنپ

1

دوره‌های استاد

506

فراگیر

1

ساعت دوره

دوره‌های استاد

کسب‌وکار دیجیتال

رایگان