درباره استاد

mentor
نعیم قضات
  • کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۱ – ۱۳۹۴ مهندسی مخابرات کارشناسی دانشگاه منتظری مشهد ۱۳۸۶ – ۱۳۹۰ مهندسی برق (کارشناسی)

  • مدرس دوره‌های تخصصی مهندسی مخابرات در شرکت نقش اول کیفیت

  • ❖ رهبر تیم فنی GUL در NAK، MCI (۱/۲۰۲۲ – به اکنون) تامین‌کننده: هواوی مدیر پروژه: حامد بهروز ❖ مهندس بهینه‌سازی LTE/VoLTE و مسئول استان در NAK، MCI (۱/۲۰۱۹ – ۱/۲۰۲۲) تامین‌کننده: هواوی مدیر پروژه: حامد بهروز ❖ مهندس بهینه‌سازی LTE/UMTS و مسئول استان در Farafan، MCI (۹/۲۰۱۶ – ۱/۲۰۱۹) تامین‌کننده: هواوی مدیر پروژه: احمد نقشینه ❖ مهندس بهینه‌سازی GSM و رهبر تیم در Farafan، MCI (۹/۲۰۱۵ – ۹/۲۰۱۹) تامین‌کنندگان: هواوی و نوکیا مدیران پروژه: احمد نقشینه/محمدرضا صباغ

1

دوره‌های استاد

0

فراگیر

20

ساعت دوره

دوره‌های استاد

برای این استاد درسی تعریف نشده است.