درباره استاد

حامد
حامد عبدی
  • دکتری علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی

  • مدیر محصول همراه اول

1

دوره‌های استاد

1

فراگیر

7

ساعت دوره

دوره‌های استاد

کسب‌وکار دیجیتال