اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

image

روش‌های مدیریت پروژه Predictive, Adaptive, Hybrid

با پیچیده شدن طرح‌ها و پروژه‌ها و تنوع و گوناگونی آنها نیاز به روش‌ها و سبک‌های مختلف مدیریت پروژه هر روز بیشتر احساس می‌شود. مدیران پروژه سال‌های آتی باید بتوانند به تمامی سبک‌ها و چارچوب‌های مدیریت پروژه مسلط باشند و در شرایط مختلف از سبک‌ها و رویه‌های مختلفی استفاده نمایند. در این دوره جامع شرکت‌کنندگان با سبک‌های مختلف مدیریت پروژه در دامنه‌های مختلف کاری آشنا می‌شوند.

مشخصات دوره

سطحمتوسط
مدت21 ساعت
مدرکدارد
تاریخ به روزرسانی۱۴۰۲/۱۱/۲۵
قالب دورهخودخوان
میزان محبوبیت
4.5
(4 رای)
۱٬۴۰۰٬۰۰۰
تومان
مطالب دوره
1. Define Project Management and Its Importance
2. Understanding the Fundamentals of Project Management
3. Difference between Predictive, Adaptive and Hybrid Methodologies
4. Importance of Selecting Right Approach
5. Exploring Waterfall Methodology
6. Phases and Processes in A Predictive Project Lifecycle
7. Creating Project Plan and Gantt Chart
8. Managing Scope, Time, and Resources in Predictive Projects
9. Introduction to Agile Principles and Values
10. Scrum, Kanban, and other Agile Frameworks
11. Iterative and Incremental Development
12. Managing Change and Embracing Uncertainty in Adaptive Projects
13. Collaboration, Communication, and Team Empowerment
14. Understanding the Concept of Hybrid Project Management Initiating
15. Understanding the Concept of Hybrid Project Management Scope
16. Understanding the Concept of Hybrid Project Management Schedule
17. Understanding the Concept of Hybrid Project Management Cost
18. Understanding the Concept of Hybrid Project Management Quality
19. Understanding the Concept of Hybrid Project Management HR Management
20. Understanding the Concept of Hybrid Project Management Risk
21. Understanding the Concept of Hybrid Project Management Communication
22. Understanding the Concept of Hybrid Project Management Stakholders
23. Understanding the Concept of Hybrid Project Management Procurements
24. Understanding the Concept of Hybrid Project Management Integeration
اطلاعات تکمیلی دوره

در این دوره سبک‌ها، روش‌ها و متدولوژی‌های مختلف مدیریت پروژه در شرایط گوناگون با توجه به ماهیت زمینه اجرای پروژه‌ها و نحوه استفاده از آنها ارایه می‌شود.

مدرس دوره
محمد نهاوندی
محمد نهاوندی
دوره‌های پیشنهادی
کسب‌وکار دیجیتال

رایگان
کسب‌وکار دیجیتال

رایگان
کسب‌وکار دیجیتال