اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
محمد
محمد نهاوندی
  • دکتری مدیریت طرح و پروژه از فرانسه

  • مدرس تایید صلاحیت شده شرکت PMI مدرس سیستم‌های مدیریت پروژه

  • مدیرعامل شرکت Tenstep ایران مشاور سیستم‌های مدیریت پروژه

3

دوره‌های استاد

132

فراگیر

40

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان

رایگان