درباره استاد

محمد
محمد نهاوندی
  • دکتری مدیریت طرح و پروژه از فرانسه

  • مدرس تایید صلاحیت شده شرکت PMI مدرس سیستم‌های مدیریت پروژه

  • مدیرعامل شرکت Tenstep ایران مشاور سیستم‌های مدیریت پروژه

3

دوره‌های استاد

146

فراگیر

40

ساعت دوره

دوره‌های استاد

کسب‌وکار دیجیتال

کسب‌وکار دیجیتال

کسب‌وکار دیجیتال