image

بهینه‌سازی و طراحی RAN

در دورهای که پیش رو دارید، پس از معرفی اصول بهینهسازی و طراحی شبکههای سلولی که اساس فعالیتها در این حوزه را تشکیل میدهند، به بررسی شاخصهای کیفی مهم پرداخته خواهد شد. نسلهای دوم، سوم و چهارم که به طور گسترده در سراسر جهان استفاده میشوند، تمرکز اصلی این دوره را تشکیل میدهند و اجزای اصلی این فناوریها در بخشهای مختلف بررسی خواهند شد.

مشخصات دوره

سطحپیشرفته
مدت20 ساعت
مدرکدارد
تاریخ به روزرسانی۱۴۰۳/۴/۲۴
قالب دورهخودخوان
میزان محبوبیت
5
(1 رای)
۱٬۵۰۰٬۰۰۰
تومان

مطالب دوره

1. Preface
1.1 Introduction
15' : 27''
2. Optimization and Planning Introduction
3. 2G Key Performance Indicators
4. 3G Key Performance Indicators
5. 4G Key Performance Indicators
6. Planning Principles and Requirements

اطلاعات تکمیلی دوره

در این دوره، تمرکز اصلی بر روی مباحث فنی اولیه مورد نیاز برای مهندسین بهینهسازی و طراحی قرار دارد و تلاش شده است تا در برخی موارد، مثالهای کاربردی که در شبکههای واقعی اتفاق افتادهاند، نیز بررسی شوند.

 

مخاطبین

دانشجویان و فارغالتحصیلان علاقهمندبه یادگیری و آموزش در زمینه مخابرات سیار

متخصصین فعال در حوزه مخابرات و فناوری‌‌های ارتباطی

علاقهمندان ورود به دنیای طراحی RAN

 

پیش نیاز

دانش اولیه درباره سیستمهای مخابراتی

 

نحوه ارزیابی:

100 درصد آزمون نهایی

 

 

Bottom of Form

مدرس دوره

نعیم  قضات
نعیم قضات

دوره‌های پیشنهادی

فناوری‌های مخابراتی

فناوری‌های مخابراتی

فناوری‌های مخابراتی