اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

دوره‌های محبوب
علوم داده

رایگان
فناوری‌های مخابراتی

امنیت

اینترنت اشیا

کسب‌وکار دیجیتال

رایگان
اینترنت اشیا

هوش مصنوعی

توسعه فردی

توسعه فردی

هوش مصنوعی

رایگان