درباره استاد

مهدی
مهدی صانعی
  • مشاور منابع انسانی و استراتژی کسب و کار

1

دوره‌های استاد

829

فراگیر

0

ساعت دوره

دوره‌های استاد

کسب‌وکار دیجیتال