درباره استاد
سعید
سعید ناصحی
  • مدیر فنی شرکت دانش‌بنیان هوش ماندگار شایا

1

دوره‌های استاد

334

فراگیر

10

ساعت دوره
دوره‌های استاد
هوش مصنوعی