اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
علیرضا
علیرضا فرهادی
  • دکتری مهندسی برق از دانشگاه اوتاوا کانادا

  • دانشیار گروه سیستم‌های الکترونیک دیجیتال دانشگاه صنعتی شریف

  • موسس و مدیر آزمایشگاه های پژوهشی - آموزشی اینترنت اشیا صنعتی و سایبرفیزیکال دانشکده‌ی برق شریف

3

دوره‌های استاد

4839

فراگیر

39

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان

رایگان

رایگان