درباره استاد

علیرضا
علیرضا فرهادی
  • دکتری مهندسی برق از دانشگاه اوتاوا کانادا

  • دانشیار گروه سیستم‌های الکترونیک دیجیتال دانشگاه صنعتی شریف

  • موسس و مدیر آزمایشگاه های پژوهشی - آموزشی اینترنت اشیا صنعتی و سایبرفیزیکال دانشکده‌ی برق شریف

3

دوره‌های استاد

4844

فراگیر

39

ساعت دوره

دوره‌های استاد

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا