درباره استاد

علی
علی پارسا
  • فوق دکترا خودروهای متصل از مودنای ایتالیا

  • مدیر مرکز تحقیقاتی وسایل نقلیه هوشمند و خودران چیتا در دانشگاه تهران

2

دوره‌های استاد

4825

فراگیر

35

ساعت دوره

دوره‌های استاد

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا