درباره استاد

امین
امین آرامش
  • کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  • مربی و مدرس دوره‌های آموزشی طراحی مسیر شغلی و مهارت‌های نرم

  • بنیان گذار پادکست کارنکن

1

دوره‌های استاد

1663

فراگیر

2

ساعت دوره

دوره‌های استاد

توسعه فردی