اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
مسعود
مسعود اسدپور
  • دکتری رباتیک از دانشگاه پلی‌تکنیک لوزان سوئیس کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ، هوش ماشین و رباتیک کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر نرم افزار

  • عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

  • موسس و مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان مشاوران مدیریت هماپلاس مدیر آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشگاه تهران

1

دوره‌های استاد

639

فراگیر

20

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان