درباره استاد

مسعود
مسعود اسدپور
  • دکتری رباتیک از دانشگاه پلی‌تکنیک لوزان سوئیس کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ، هوش ماشین و رباتیک کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر نرم افزار

  • عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

  • موسس و مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان مشاوران مدیریت هماپلاس مدیر آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشگاه تهران

1

دوره‌های استاد

658

فراگیر

20

ساعت دوره

دوره‌های استاد

علوم داده