درباره استاد

مریم
مریم امیرمزلقانی
  • دکتری مهندسی برق مخابرات سیستم از دانشگاه امیرکبیر

  • دانشیار گروه هوش مصنوعی و رباتیک دانشگاه امیرکبیر

  • مسئول آزمایشگاه تحلیل داده آماری دانشگاه امیرکبیر

1

دوره‌های استاد

2331

فراگیر

8

ساعت دوره

دوره‌های استاد

هوش مصنوعی