اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
مریم
مریم امیرمزلقانی
  • دکتری مهندسی برق مخابرات سیستم از دانشگاه امیرکبیر

  • دانشیار گروه هوش مصنوعی و رباتیک دانشگاه امیرکبیر

  • مسئول آزمایشگاه تحلیل داده آماری دانشگاه امیرکبیر

1

دوره‌های استاد

2297

فراگیر

8

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان