اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
محمد باقر
محمد باقر مرادی
  • دانشجوی دکتری حرفه‌ای کارآفرینی

  • مدیرعامل شرکت توسعه یادگیری سینا

1

دوره‌های استاد

1689

فراگیر

1

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان