اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
احمدرضا
احمدرضا فتوت
  • دکتر روان شناسی صنعتی سازمانی

  • بنیان‌گذار مرکز روان شناختی کاریزما مشاور

1

دوره‌های استاد

1951

فراگیر

2

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان