اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
شهره
شهره کسائی
  • دکترای پردازش تصویر از دانشگاه Queensland استرالیا

  • استاد تمام دانشکده مهندسی کامپیوتر شریف

1

دوره‌های استاد

822

فراگیر

27

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان