درباره استاد

شهره
شهره کسائی
  • دکترای پردازش تصویر از دانشگاه Queensland استرالیا

  • استاد تمام دانشکده مهندسی کامپیوتر شریف

1

دوره‌های استاد

832

فراگیر

27

ساعت دوره

دوره‌های استاد

هوش مصنوعی