اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
مصطفی
مصطفی توسلی‌پور
  • دکتری هوش مصنوعی از دانشگاه صنعتی شریف

  • عضو هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

1

دوره‌های استاد

42

فراگیر

11

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان