درباره استاد

مصطفی
مصطفی توسلی‌پور
  • دکتری هوش مصنوعی از دانشگاه صنعتی شریف

  • عضو هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

1

دوره‌های استاد

51

فراگیر

11

ساعت دوره

دوره‌های استاد

هوش مصنوعی