اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
امیر بابک
امیر بابک پورنژدی
  • کارشناس ارشد مکانیک طراحی کاربردی دانشگاه سهند

  • مدیر ساخت و راه‌اندازی شرکت ایرانیان رباتیک و اتوماسیون نژد

1

دوره‌های استاد

17

فراگیر

4

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان