اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
مهرداد
مهرداد واهب
  • کارشناس ارشد برق الکترونیک

  • مدیر فنی و مهندسی شرکت ایرانیان رباتیک و اتوماسیون نژد

1

دوره‌های استاد

17

فراگیر

4

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان