اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
سارا
سارا بانکی

  2

  دوره‌های استاد

  876

  فراگیر

  6

  ساعت دوره
  دوره‌های استاد

  رایگان

  رایگان