درباره استاد

سروش
سروش حریرفروش
  • دکترای مدیریت گرایش بازاریابی از دانشگاه بوردو فرانسه

  • قائم مقام مدیرعامل شرکت آرمان وفاداری آریا (آوا)

2

دوره‌های استاد

2652

فراگیر

1

ساعت دوره

دوره‌های استاد

توسعه فردی

توسعه فردی

رایگان