درباره استاد

آرش
آرش امینی
  • دکتری مخابرات دانشگاه شریف فوق‌دکتری پردازش تصاویر پزشکی دانشگاه EPFLT سوئیس

  • دانشیار دانشکده مهندسی برق شریف

  • کسب سه مدال در المپیاد‌های ریاضی کشوری و بین‌المللی

1

دوره‌های استاد

12

فراگیر

15

ساعت دوره

دوره‌های استاد

هوش مصنوعی