اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
آرش
آرش امینی
  • دکتری مخابرات دانشگاه شریف فوق‌دکتری پردازش تصاویر پزشکی دانشگاه EPFLT سوئیس

  • دانشیار دانشکده مهندسی برق شریف

  • کسب سه مدال در المپیاد‌های ریاضی کشوری و بین‌المللی

1

دوره‌های استاد

8

فراگیر

15

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان