اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
محمد
محمد بهشتی
  • دکتری کامپیوتر گرایش امنیت داده

  • مدرس رسمی دوره‌های امنیت و حریم خصوصی مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

  • محقق و پژوهشگر حوزه امنیت و حریم خصوصی اینترنت اشیا

1

دوره‌های استاد

0

فراگیر

8

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان