درباره استاد

محمد حسین
محمد حسین دانش
  • دانشجوی دکتری کامپیوتر مک گیل کانادا کارشناسی ارشد کامپیوتر اورگن کانادا

  • محقق یادگیری تقویتی در آزمایشگاه cim

1

دوره‌های استاد

3

فراگیر

3

ساعت دوره

دوره‌های استاد