درباره استاد

حسین
حسین حسنی
  • دکتری هوش مصنوعی دانشگاه شریف کارشناسی ارشد برق دانشگاه شریف کارشناسی برق دانشگاه شریف

  • تدریس در دانشگاه شریف و سمینار wss

1

دوره‌های استاد

1

فراگیر

13

ساعت دوره

دوره‌های استاد

هوش مصنوعی