مدرسه توسعه فردی

توسعه فردی یک فرآیند پیوسته و شخصی است که هدف آن بهبود و ارتقاء مهارت‌ها، دانش، تجربیات، و شخصیت افراد است. این فرآیند ممکن است در زمینه‌های مختلفی نظیر تحصیلی، حرفه‌ای، اجتماعی، و روحانی انجام شود و به افراد کمک می‌کند تا بهترین نسخه خود را تجربه کنند و به اهداف و آرزوهای خود دست یابند.

1

مسیر

15

دوره

63

ساعت

12655

فراگیر

image

دوره‌های این مدرسه

توسعه فردی

توسعه فردی

توسعه فردی

توسعه فردی