اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
شهرام
شهرام کریمی
  • کارشناسی ارشد مدیریت استراتژی و ریسک از دانشگاه OBE برلین

  • مدیر داده‌محوری بیمه QBE استرالیا

2

دوره‌های استاد

1979

فراگیر

30

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان

رایگان