اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
محمد هادی
محمد هادی هادی‌زاده
  • دکتری روان شناسی

  • مربی مهارت‌های ذهنی در کمیته ملی المپیک

2

دوره‌های استاد

1378

فراگیر

7

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان

رایگان