درباره استاد

محمد هادی
محمد هادی هادی‌زاده
  • دکتری روان شناسی

  • مربی مهارت‌های ذهنی در کمیته ملی المپیک

2

دوره‌های استاد

1432

فراگیر

7

ساعت دوره

دوره‌های استاد

توسعه فردی

توسعه فردی