مدرسه علوم داده


علوم داده (Data Science) به عنوان یک حوزه متنوع و بسیار مهم در علوم کامپیوتر و آمار تلقی می‌شود که به تجزیه و تحلیل داده‌ها و استفاده از الگوریتم‌های مختلف برای استخراج اطلاعات، الگوها، و دانش از داده‌های بزرگ و متنوع می‌پردازد. در دنیای امروزی که داده‌ها به سرعت افزایش می‌یابند، علوم داده نقش بسیار مهمی در تصمیم‌گیری‌های کسب‌وکاری، پژوهش‌های علمی، پیش‌بینی‌ها، و حتی اتخاذ تصمیمات شخصی دارد.

2

مسیر

12

دوره

122

ساعت

12423

فراگیر

image

دوره‌های این مدرسه

علوم داده

هوش مصنوعی

علوم داده

علوم داده